Krohvimine

Teostame krohvitöid mehhaaniliselt ja käsitsi.

Meie igapäeva töösse kuuluvad :

  • Siseseinte kipskrohvimine ( MP75)
  • Vanade paeseinte krohvimine lubikrohviga
  • Uute fassaadide krohvimine polümeersete ja mineraalsete krohvidega
  • Vanade kivifassaadide krohvimine
  • Siseseinte savikrohvimine
  • Dekoratiivne krohvimine
  • Palkseinte krohvimine lubikrohviga