Fassaadide krohvimine ja soojutamine

Hoone kõige silmapaistvam osa on fassaad, millelt pudenev krohv ning luitunud ja kooruv värv ei tee au ühelegi majale. Kui aga majaühistu on jõudnud otsusele fassaad korrastada, oleks seda mõttekas teha koos soojustamisega.

Kasutame ainult kvaliteetseid tooteid , mis tagavad fassaadile pika eluea.

Fassaadide soojustamine krohvimine