Väärtused

Meie väärtused on :


VASTUTUS

Pakume kestvaid ja keskkonnasõbralikke lahendusi.

LUBADUSTE PIDAMINE

Anname tellijatele, koostööpartneritele, töötajatele realistlikke lubadusi ja peame neist kinni.
Head lahendused sünnivad koostöös, lubaduste pidamine on vastastikune.

PÄDEVUS

Hindame kvaliteeti ja erialast professionaalsust.
Arendame pidevalt oma erialaseid teadmisi ja oskuseid.

LOOVUS

Oleme avatud, uuendusmeelsed ja loomingulised lahenduste väljatöötamisel ning teostamisel.

TURVALISUS

Meile  on oluline, et meie töötajate ja ühiskonna liikmete turvalisus oleks meie objektidel tagatud. Me  proovime viia miinimumtasemini kahju, mis võib meie objektide ehituse käigus tekkida loodusele  .

PAINDLIKUS

Oleme paindlikud ja arvestame võimalikult täpselt kliendi huve.